Døm voldtekstforbrytere til forvaring!

Selv ikke i de mest hardkokte kriminelle miljøene blir seksuelle overgrep tolerert. I fengslene er seksualforbryterne en pariakaste.