Slutt å få barn!

Politimester Wegner sine uttalelser om at foreldre bør være mer hjemme med barna sine, har satt sinnene i kok hos mange.