Ny Lærdalsveg

Arbeidet med å utbetre flaskehalsane på stamvegen gjennom Lærdalsdalen kan ta til alt i haust. Det er langt tidlegare enn rekna med.