Barnehageplass til alle

Arbeiderpartiet vil at alle småbarnsfamilier som ønsker det, skal få et godt barnehagetilbud til en rimelig pris.