Spår opprør mot ny ambulanseplan

Den nye ambulanseplanen er dyr og dårlig, hevder Per J. Stavland i Norges Ambulanseforbund, som spår opprør i utkantkommuner.