Eg, presidenten og Uncle Sam

Eg er så glad for avgjerda til presidenten. Det vert altså ikkje krig før i slutten av januar.