Avisbud - nattmennesker uten folkeskikk ?

Tidligere ble avisene brakt ut til abonnentene av skoleungdom på ettermiddagstid. Dette var en ordning som fungerte bra i mange år, skriver Finn Solheim.