Gymlærer som duger

I søndags BT 13. mai står et stykke om en kroppsøvingslærer ved Danielsen videregående skole. Hun har klart det kunststykke å komme tilbake i lærerrollen etter å ha blitt lam i en trafikkulykke. Nå mener overlegen ved Fylkestrygdekontoret i Hordaland at hun bør prøve attføring, selv om hun trives og fungerer godt i jobben.