Skuldar på politikarane

Lokalpoltikarane har i årevis kjempa for rassikring i Hardanger. Dei hadde ein svart dag laurdag.