Reform i revers!

Da NAVO ble gitt oppdraget med å forvalte arbeidsgiveransvaret for de virksomheter som omfattes av sykehusreformen, knyttet det seg betydelig spenning til om de ville aksle oppgaven på en tilfredsstillende måte. Målt i ettertid må vi konstatere at de ikke besto svenneprøven.