Fakta om selvmord

708 mennesker tok sitt eget liv i 1988. Ti år senere, i 1998, var antall selvmord sunket til 548. Knut Grepstad ber i et debatt-innlegg 12. februar om dokumentasjon og undrer seg over at jeg 4. februar kunne skrive at «Antall selvmord i Norge er økende».