Når pressefolk får kritikk

Medieforskar Sigurd Allern framførte relevant kritikk mot VG for anonym kjeldebruk og kampanje mot Thorbjørn Jagland. Straks fekk vi innsyn i kva viktige deler av pressa meiner om pressekritikk generelt, og om Sigurd Allern spesielt, skriv politisk redaktør Olav Kobbeltveit.