Men ingen nemnde elevane

«Skule i Guds namn» var den råkande tittelen på den vurderingi av dei sokalla friskulane som redaktør Olav Kobbeltveit gav i ein artikkel i BT 7. april.