Avstår frå smuglarrekord

Dei var ikkje på rekord-jakt, dei åtte som i går stod for retten tiltala for den mest omfattande spritsmuglinga i norsk historie. Ikkje skuldig, var gjennomgangsmelodien.