Ambulanseplanen velter legevaktsamarbeidet

Legevaktsamarbeidet i Nordhordland, mellom Samnanger og Fusa, og i indre Hordaland står i fare dersom fylkespolitikerne vedtar ambulanseplanen.