Snytt på nytt

I striden forut for Stortingets vedtak om å plassere Norge i Schengen var jeg forbauset over den begeistring ja-siden klarte å skape rundt «passfrihet» – og samtidig forarget, siden løftene måtte være uholdbare.