God bergensarkitektur - et felles ansvar

Som by har Bergen en enestående historie å se tilbake på. Respekt for de spor denne historien har etterlatt seg er nødvendig og prisverdig, men når respekten erstattes av en sødmefylte fortapelse i det forgangne, kan den bli et uoverstigelig hinder, skriver Ketil Kiran, president i Norske Arkitekters Landsforbund.