Strandrøveri?

I ein leiarartikkel 24. april omtalar Bergens Tidende den kommunale retten til å gje dispensasjonar for bygging i strandsona.