Nynorsk for folk

Etter innlegget mitt 3. mai om skulemålsstriden i Åsane, har det stått to innlegg i BT om same sak.