Skarpe reaksjonar på skule-nei

I eit år har foreldre og næringsdrivande på Bjoa betalt av eiga lomme for å oppretthalda ungdomsskule i bygda, etter at Ølen kommune sentraliserte det offentlege tilbodet.