Godt valg?

I dag har eg motteke rekning frå firma Canal Digital og registrerer prisauke på programtilbodet, opp frå Kr. 129,- til Kr. 157,- pr. mnd.