Trur BIR vi er idiotar?

BIR har i ein månads tid prøvd å hjernevaska oss til å tru at papp og melkekartongar ikkje er papir. Kunne nesten tru at vi levde i gamle Sovjet der makthavarane sine meiningar blei tredd nedover hovudet til borgarane utan skjemsel