Vårt dyre fedreland

Sidan det er nyår skulle eg kan hende ha nytta høvet til å seie noko om det året som no renn ut.