Naturlovene - menneske og maktene?

Det er naturlovene som styrer menneskelivet, som alt anna i natura og i universet.