Redningshelikoptre

Norske myndigheter har nå gått inn for kjøp av helikoptre til redningstjenesten. Det mener Kystpartiet er vel og bra.