Usannhet blir sannhet?

I dag er begrepet menneskerettigheter knyttet opp til frihet rundt raser, politisk overbevisning, religion og en fri fagbevegelse.