Mens vi ventar på Statens vegvesen

Norges Miljøvernforbund har kome med sterke skuldingar mot Statens vegvesen Hordaland i Hardanger Folkeblad i haust.