Fiske milliardbutikk

Oppdrettsanlegga ligg tett i lune viker og ute på opne fjorden tilsynelatande kvar du feradast sjøvegen rundt Tysnes og Austevoll. Visjonære og hardarbeidande karar held teten i ei næring som er like ung som oljeindustrien vår.