Forsvarlig nedleggelse ved Framnes?

Viser til fylkestingsvedtak i Hordaland fylkeskommune, om å trekke Framnes Kursted ut av fylkets rusplan f.o.m. 1. juli 2001.