Angriper USA sivile?

Spørsmålet i overskriften har sin bakgrunn i at det fra nyheter, reportasjer i tv, radio og andre medier, til tider fremstår som om det er dette saken gjelder.