Hvordan er formen?

DET VAR IKKE MYE APPLAUS å høre da Peter Butenschøn for ti år siden begynte som direktør i Norsk Form.