Manglande balanse

Eit litt meir balansert og rettvist lovverk enn det noverande ville vore eit lovverk som jamstelte sivil og militær verneplikt, skriv Espen Edvardsen, redaksjonsmedlem i Ikkevold.