Gambler vi med byen vår?

Jeg har med undring fulgt med i budsjettdebatten de to siste månedene.