Vis litt medmenneskelighet!

Jeg har forstått at Bergen byråd med byrådsleder Strøm-Erichsen i spissen, har vendt tommelen ned for kravet om unnskyldning og erstatning til de to kvinnene som fikk ødelagt sin barndom og sine liv, som følge av oppholdet ved barnehjemmet Morgensol.