Solgte heroin gjennom prostituerte

Bergen Tingrett slo hardt ned på det de mener er to narkotikahandleres kynisk utnyttelse av prostituerte stoffmisbrukere. De to mennene fikk personer tilknyttet dette miljøet til å videreselge 85 gram heroin.