Norsk konkurransestrategi

Norge trenger en konkurransestrategi, en strategi for hvordan forholdene skal legges til rette for at næringsliv som konkurrerer på det internasjonale marked, og som konkurrerer hjemme mot utenlandske konkurrenter, skal kunne hevde seg.