Fylkesbaat-1-ane i Sogn og Fjord-1-ane

Styreleiar-1 i Nordvestland-1-ske, Sogndalordførar-1 Jarle Skartun-1, hevdar overfor Bergens Tidende nr. 305, 135. årgang at det nye namnet til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Fjord 1, ikkje er avgjort.