Våre sannheter 1, 2, 3 ...

Politisk lyder budskapet at Europa trenger arbeidskraft utenfra, men bedriftene vil ha færrest mulig ansatte. Det må være dette som kalles parallelle virkeligheter, skriver journalist Georg Øvsthus.