Herdla er for fuglane

Stadig dukkar forslaget opp om ny seglingslei til Bergen etter at Askøybrua vart bygd for låg til at dei aller største skipa i verda kan komme under.