Språk og moral

Roger Lockertsen synes i BT den 12. januar at jeg (etter min egen standard) mobber journalist Terje Valestrand når jeg kaller hans artikkel om «språksvikerne» moralistisk og innsiktsløs.