Troverdighetstest for Bergen Ap

Nå om dagen utformer Bergen Arbeiderparti sitt partiprogram.