Bergen forventer rettferdighet

Det må ikke herske tvil om at statens inntektssystem for kommunene rammer Bergen urettferdig, skriver ordføreren og byrådslederen i dette debattinnlegget.