Truet med eksklusjon

Konflikten mellom Kommuneforbundets ledelse i Bergen og Tekniske avdelingers forening gikk så langt at ledelsen ønsket å ekskludere lederen av TAFO, Jan Olav Fosse.