Med avgifter skal landet bygges

I fjor høst fryktet Frp for skatte- og avgiftsøkninger dersom Ap inngikk budsjettforlik med regjeringen. Den gang klarte vi å unngå det, samtidig som Frp fikk stoppet mange av regjeringens usosiale forslag.