Naturarv til sals?

Forsvarets Overkommando/Luftforsvarsstaben konkluderte i ein rapport 25.04.2000 at Mjølfjell skyte- og øvingsfelt vert tilrådd som fast taktikkfelt i Sør-Noreg for Luftforsvaret når Hjerkinn vert avvikla, og ein arbeider no med dette feltet som einaste reelle alternativ i Sør-Noreg (Forsvarsbygg 28.03.03).