Når oppgjørstimen kommer

Dessverre må vi si ja enkelte ganger. Jeg er imot den krigen som USA og England startet mot Irak, ikke fordi dette er en krig, men fordi FN ikke ga et rent klarsignal for denne krigen.