Store fordeler for private barnehager

Henning Warloe (H) bruker i et innlegg i Bergens Tidende 22. april d.å. uttrykk som at «byråd Ruth Grung stikker kjepper i hjulene ved å redusere de kommunale tilskuddene» (til de private barnehagene), eller at «det offentlige tilskuddet takket være hennes eget byråds sabotasje (!) bare øker med 150 kroner».