Pastoren tilbyr helbredelse

Pastor Enevald Flåten ønsker de to siktede velkommen tilbake til Levende Ord. Her venter både tilgivelse og helbredelse.