Korpsbevegelsen og musikkskolen

I leder 24.8. får korpsbevegelsen mye av æren for å ha startet den norske musikkskolen. Æren er heller tvilsom, for ifølge BT skulle det manglende foreldreengasjementet være en viktig årsak til at kommunen måtte overta ansvaret for musikkopplæringen.