BT - en politikkforsøpler?

Bergens Tidende leverer 26.8 et portrett av ordfører Kristian Helland. I de nærmeste dagene kan flere av de andre toppkandidatene vente seg tilsvarende oppslag.